February 2008 | Chelyabinsk | Celestial Bodies. Documentary movie Tankograd.

February 2008 | Chelyabinsk – Celestial Bodies (Chor. Olga Pona). Documentary Tankograd by Boris Bertram (Denmark)